Skema til brug for kortlægning af personoplysninger i Alsted-Fjenneslev Gymnastik & Idrætsforening
 

 
Vi anvender følgende systemer:   Conventus 
Hvordan er vores privatlivspolitik gjort lettilgængelig?   På hjemmesiden 
 
Nedenstående skema udfyldes for ethvert system, der håndterer persondata i foreningen.  

Kopier dermed skemaet og udfyld det for det system, som der skal dokumenteres.

 
Persondata som registreres  Navn, Adresse, telefon, mobil, e-mail, fødselsdato 
Persondatatyper som findes i systemet  Almindelige
Med hvilket formål behandles oplysningerne  Kontingent betaling
Hvem har adgang til oplysningerne  Alle som har administrator rettigheder:
 
Bogholder, kasser, udvalg samt instruktører har adgang i forhold til hverv de bestrider.
Slettefrist for persondata (angiv antal år og kriterier)   3 år
Sker der videregivelse af data fra systemet - hvis ja til hvem  Nej
Andet relevant   Nej
 
* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik (bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).
Alsted Fjenneslev Gymnastik og Idrætsforening - Fjenneslevmaglevej 23 - 4173 Fjenneslev - CVR 30308719 | Tlf.: 40 89 82 04